Co se za čtyři roky podařilo - KDU-ČSL ve Štramberku
Děkujeme za vaši podporu!

Co se za čtyři roky podařilo v oblasti zvýšení bezpečnosti a jednotného mobiliáře města


Vážení Štramberáci,

termín zářijových komunálních voleb se již přiblížil a my jsme pro vás připravili poslední přehled toho, co se nám z našeho volebního programu společně s SNK a ODS podařilo za uplynulé čtyři roky prosadit. Tentokrát se budeme věnovat oblasti bezpečnosti a obnovy mobiliáře.

Splněné body volebního programu

V oblasti bezpečnosti bylo pro nás prioritou nastavení nových pravidel pro činnost Městské policie Kopřivnice a jejich dodržování. Proběhlo několik jednání zástupců města s vedením kopřivnické městské policie, na kterých byly dohodnuty mechanismy kontroly práce. Přes všechny snahy o efektivní působení MP, ze strany města Štramberka bude zřejmě nutné se danou problematikou dále zabývat a přehodnotit, zda nebude pro Štramberk výhodnější zřídit městskou policii vlastní.

Dalším bodem byly opravy chodníků a cest. Kromě běžné údržby komunikací se z největších akcí podařilo opravit povrch cest na Dražném a položit zde nové chodníky, nebo upravit dvě části průtahu Štramberkem.

Opravená cesta na Dražném
Opravená cesta a chodník na Dražném

Před čtyřmi roky jsme také přislíbili vybudování bezpečnějších přechodů pro chodce s případným využitím semaforů. Zde se povedlo realizovat projekt přechodu pro chodce na Bařinách včetně nového chodníku k budově ZUŠ.

Splněné body volebního programu

Další oblastí našeho programu bylo vytvoření jednotného mobiliáře města. Díky obdržené dotaci se zajistila výměna laviček, košů a stojanů na kola na náměstí. Rádi bychom s postupnou výměnou mobiliáře pokračovali v dalších letech i v ostatních částech města.

Vyměněné lavičky a odpadkové koše na náměstí
Vyměněné lavičky a odpadkové koše na náměstí

Výměna nevzhledných plakátovacích ploch a vývěsek se uskutečňovala průběžně v období celých čtyř let. Nyní jsou všechny vývěsky ve městě včetně plakátovacích ploch ve stejném designu.

Bodem, u kterého musíme objektivně přiznat jeho nesplnění, je rekonstrukce veřejného osvětlení. Každý rok probíhala renovace několika kusů historických lamp, ale celková rekonstrukce veřejného osvětlení se nepodařila uskutečnit. Vzhledem k současné situaci na trhu s elektřinou se z toho stala otázka více než aktuální.

Děkujeme vám za projevenou důvěru v tomto volebním období. Doufáme, že jsme ji nezklamali a ty z vás, kteří nás nevolili, jsme přesvědčili, že jsme pracovití a své sliby plníme.

Petr Buzek, Dominik David, Jaroslav Dostál a Vojtěch Monsport

© 2010–2024 KDU-ČSL ve Štramberku | Created by webdesign4u.cz