Co se za čtyři roky podařilo - KDU-ČSL ve Štramberku
Děkujeme za vaši podporu!

Co se za čtyři roky podařilo v oblasti kultury, sportu a péče o památky


Vážení spoluobčané,

v následujících řádcích bychom se rádi zaměřili na další dvě oblasti, které KDU-ČSL mělo a nyní ještě má ve svém volebním programu. Děkujeme mnohým z vás za pozitivní reakce na článek minulý. Také nyní objektivně přiznáváme, že naše plány se podařilo realizovat díky týmové spolupráci z ODS a SNK pro občany Štramberka. Tentokrát se z lidoveckého programu zaměříme na oblast podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit a oblast péče o přírodní, kulturní a historické památky Štramberka.

Splněné body volebního programu

Město Štramberk pořádá mnoho kulturních akcí. Mezi tradiční akce, jako jsou promenádní koncerty, dny města nebo letní kina, se podařilo zařadit akce nové, např. zahájení prázdnin na Trúbě. V době covidových omezení bylo potřeba improvizovat a Štramberk ukázal, že je toho schopen i v rámci složitých opatření.

Důležitou součástí Štramberka jsou spolky a další organizace, které pořádají všemožné kulturní, sportovní a společenské akce samostatně nebo za podpory města. Myslíme si, že všichni můžeme být právem hrdi, jaký bohatý život ve zmíněných aktivitách ve Štramberku máme. Nebýt těchto spolků byl by život ve Štramberku o poznání chudší. Poděkování zaslouží také vedoucí oddělení Barbora Valná a všichni aktivní členové komisí, kteří se často podílejí na organizaci akcí pořádaných naším městem.

Opravené hřiště za základní školou ve Štramberku.
Opravené hřiště za základní školou ve Štramberku.

S tím souvisí také finanční podpora spolků a sportovních oddílů. V probíhajícím volebním období byla schválena přehledná pravidla pro vyhodnocování žádostí o finanční podporu. Byly navýšeny prostředky určené pro jejich pravidelnou činnost. Zatímco v roce 2018 rada města rozdělovala 227 tisíc korun, pro rok 2022 je připraveno v rozpočtu města pro spolky a oddíly 420 000 Kč.

Aby se po tělesné stránce mohli rozvíjet naši nejmenší, snažili jsme se hledat prostředky na zmodernizování a vybudování nových dětských hřišť, což se celkem dařilo. Dokončilo se hřiště u základní školy, byla upravena zahrada za základní školou na moderní relaxační a sportovní areál. V mateřské škole na Zauličí je díky podpoře LB Cemix s.r.o. postupně vytvářeno nové venkovní hřiště s motivem mořského světa.

Splněné body volebního programu

Další oblastí je péče o přírodní, kulturní a historické památky Štramberka. Oprava nasvětlení Trúby, Staré věže a hradeb je prozatím odložena na neurčito, protože se doposud nepodařilo nalézt vhodný dotační program. Nicméně projekt je připraven a čeká na realizaci.

Projekt obnovy Národního sadu, jehož 100 let od založení budeme letos v srpnu slavit, je připraven a potřebnými úřady schválen. V nejbližších dnech by měla být vypsána dotace, a my věříme, že v ní budeme úspěšní. Během příštího roku by se měl Národní sad dočkat celkové obnovy.

Každoročně probíhá prořezání náletových dřevin bránících výhledu na dominanty města, například kolem kostela sv. Kateřiny a v blízkosti schodiště na Trúbu.

Stará věž po rekonstrukci.
Stará věž po rekonstrukci.

V oblasti údržby a záchrany nemovitých kulturních památek ve Štramberku je důležité zapojení do dotačního titulu Program regenerace MPR a MPZ. Právě díky tomuto programu se v posledních 4 letech podařilo dokončit opravu exteriéru farního kostela, kompletně opravit Trúbu nebo Starou věž i velké množství roubených staveb. Nejen díky těmto vydařeným opravám pak Štramberk v roce 2020 získal titul Historické město roku 2019. Aby si Štramberk dokázal udržet i nadále svou krásu, podporovali jsme i místní štramberský dotační program pro občany, kteří sice nemají nemovitosti s památkovou ochranou, ale nacházejí se na území městské památkové rezervace. Nabídnutými příspěvky jsme dopomohli i k jejich opravám.

Petr Buzek, Dominik David, Jaroslav Dostál a Vojtěch Monsport

© 2010–2024 KDU-ČSL ve Štramberku | Created by webdesign4u.cz