Priority pro volební období 2022-2026 - KDU-ČSL ve Štramberku
Děkujeme za vaši podporu!

Priority pro volební období 2022–2026

Dopravní situace ve městě

 • dokončení opravy povrchu ulice Zauličí – zklidnění dopravy v centru města
 • úprava přejezdu na Kozině – zřízení přechodu pro pěší
 • pokračování v opravách komunikací a chodníků
 • zklidnění dopravy na komunikaci kolem Očního s preferencí pěší a cyklo dopravy
 • úprava křižovatky na Palárně pro větší bezpečí chodců i aut
 • znovuobnovení vlastní Městské policie

Podpora cestovního ruchu

Pro nás občany Štramberka často téma cestovního ruchu kontroverzní, protože přináší pro Štramberáky i negativa. Ale pro místní podnikatele a rozvoj Štramberka je to zásadní věc. Je potřeba dobře balancovat mezi potřebami turistů a potřebami místních obyvatel. A my věříme, že to dokážeme. Chceme to dělat například těmito body:

 • realizace obnovy osvětlení dominant města
 • rozšíření odstavné plochy pro osobní auta na Novojičínské
 • značení volných parkovišť s využitím automatického počítání aut
 • zřízení parkování pro autobusy
 • navýšení kapacity parkoviště u Očního
 • vybudování nabíjecích stanic pro elektrokola a nabíječky na elektroauta s využitím dotací

Správa městského majetku

 • rekonstrukce interiérů hasičárny a domu služeb na Palárně
 • úprava zázemí technických služeb
 • rekonstrukce budovy ZUŠ na Bařinách
 • pokračování v opravách budovy základní školy
 • oprava budovy restaurace a zázemí na koupališti
 • rozšíření areálu hřbitova směrem k lomu
 • pokračování v kvalitní přípravě projektů a investic

Služby pro občany

Rádi bychom, aby radnice poskytovala občanům kvalitní služby. K nim patří i rychlé, přesné a přehledné informace. Například skrze webové stránky města nebo sociální sítě.

 • pokračování v postupné obnově mobiliáře města
 • zpřehlednění webových stránek města
 • spolurozhodování občanů o investicích ve městě – participativní rozpočet. To znamená, že občané navrhnout projekty, které by město mělo podpořit a následně občané v hlasování vyberou ten, který pak bude podpořen.
 • pokračování v podpoře programu regenerace MPR
 • zmodernizování veřejného osvětlení
 • rozšíření nabídky pro občany prostřednictvím technických služeb
 • zvýšení informovanosti občanů prostřednictvím sociálních sítí

Školství a volnočasové aktivity

Aby Štramberk byl i v budoucnu rozmanité město s dostatkem možností pro trávení volného času nejen dětí a mládeže, je potřeba podpořit spolky, které na území Štramberka působí.

 • podpora spolkového života v komunitním centru
 • spolupráce na rozvoji základní školy
 • zajištění fungování ZUŠ ve Štramberku
 • rozšíření nabídky aktivit pro seniory
 • finanční podpora zájmových spolků a sdružení
 • rozšíření kapacity MŠ Bařiny

Kultura a sport

Velmi důležitou součást Štramberka tvoří Kultura a sport. Je skvělé, kolik občanů se zapojuje do dění ve Štramberku skrze kulturu a sport. Rádi bychom toto oblast co nejvíce podpořili. Zde jsou naše priority:

 • zachování rozmanitosti kulturních akcí
 • zvýšení finanční podpory sportovních a kulturních spolků
 • pokračování v obnově Národního sadu dle připraveného projektu
 • vybudování pumptracku na území města
 • rozvoj lokality kolem fotbalového hřiště na Bařinách
 • pokračování v modernizaci a údržbě dětských hřišť

Péče o životní prostředí

I v rámci Štramberku je potřeba myslet nejen na současné obyvatele, ale také na budoucí generace. Proto v našem programu najdete oblast Péče o životní prostředí. Chceme se zabývat těmito body:

 • pokračování v kvalitní péči o městskou zeleň
 • zlepšení vzhledu míst na tříděný odpad
 • zefektivnění systému sběru tříděného a komunálního odpadu
 • udržování průhledů na dominanty města
 • navázání spolupráce s okolními obcemi při využívání Reuse centra

© 2010–2024 KDU-ČSL ve Štramberku | Created by webdesign4u.cz