Program 2018-2022 - KDU-ČSL ve Štramberku
Děkujeme za vaši podporu!

Volební program pro období 2018 - 2022

Vážení spoluobčané,
níže Vám předkládáme body, které bychom chtěli v následujícím období prosadit a na co bychom chtěli zaměřit naši pozornost.

KDU-ČSL bude prosazovat
 • pokračování v opravách chodníků a cest
 • nastavení nových pravidel pro činnost Městské policie Kopřivnice a jejich dodržování, případně zřízení Městské policie ve Štramberku
 • vybudování bezpečnějších přechodů pro chodce s případným využitím semaforů
KDU-ČSL bude prosazovat
 • podporu kulturních akcí ve městě (divadelních přehlídek, letních kin, promenádních koncertů apod.)
 • podporu sportovních oddílů a spolků
 • zmodernizování a vybudování nových dětských hřišť
KDU-ČSL bude prosazovat
 • dořešení využití Staré školy
 • realizaci rekonstrukce hřbitova včetně oplocení a přístupu od parkoviště
 • dořešení majetkoprávních vztahů Domu služeb
 • úprava vnitřních prostor objektu technických služeb
KDU-ČSL bude prosazovat
 • opravení a sjednocení nasvětlení Trúby, Staré věže a hradeb
 • prořezání náletových dřevin bránících výhledu na dominanty města
 • realizaci celkové obnovy Národního sadu
 • pokračování v opravách historických památek s využitím dotací
KDU-ČSL bude prosazovat
 • vytvoření systému pro jednoduché hlášení závad na technickou správu
 • dotování taxislužby pro seniory za účelem návštěvy lékaře, úřadu, apod.
 • podporu zachování pošty, zdravotních a rehabilitačních služeb
 • zřízení sociálních bytů pro občany v dočasné hmotné nouzi
KDU-ČSL bude prosazovat
 • obnovení vlastního stravování v mateřské školce na Zauličí
 • vybudování veřejného multifunkčního hřiště za budovou základní školy
 • rekonstrukci budovy základní školy s využitím dotačních titulů
 • pokračování v rekonstrukci budovy MŠ Zauličí s případným rozšířením kapacity
 • opravu budovy ZUŠ na Bařinách
KDU-ČSL bude prosazovat
 • důslednou kontrolu parkovacích karet
 • zajištění výběru parkovného pomocí parkovacích automatů
 • krátkodobé parkování zdarma např. pro návštěvu hřbitova
 • navýšení počtu parkovacích míst
KDU-ČSL bude prosazovat
 • historicky laděný vzhled laviček a odpadkových košů,
 • vyřešení nevzhledných plakátovacích ploch a vývěsek
 • rekonstrukci pouličního osvětlení
KDU-ČSL bude prosazovat
 • vytvoření nových propagačních materiálů města
 • obnovu navigačních a informačních systémů pro návštěvníky
 • vybudování veřejných WC na náměstí
 • zajištění bankomatu na náměstí
KDU-ČSL bude prosazovat
 • kvalitnější péči o zeleň ve městě
 • vytvoření kompostárny v místě sběrného dvora
 • využití obecních pozemků pro zadržování vody v krajině
 • úpravu vzhledu a kapacity míst pro tříděný odpad


© 2010–2024 KDU-ČSL ve Štramberku | Created by webdesign4u.cz