Co se za čtyři roky podařilo - KDU-ČSL ve Štramberku
Děkujeme za vaši podporu!

Co se za čtyři roky podařilo v oblasti parkování a cestovního ruchu


Vážení spoluobčané,

čas podzimních komunálních voleb se neúprosně blíží, proto bychom se s vámi chtěli v několika stručných článcích podělit o to, co se nám, zastupitelům za KDU-ČSL společně s našimi koaličními partnery (ODS a SNK pro občany Štramberka) podařilo ve Štramberku z našeho volebního programu splnit.

Splněné body volebního programu

V oblasti parkování jsme se po celou dobu snažili zajistit dodržování parkovacího systému a ve spolupráci s MP Kopřivnice i o důslednou kontrolu používání parkovacích karet. Domníváme se, že už samotný nárůst p řestupků v této oblasti (jen za rok 2021 jich MP v této oblasti řešila 832, což je v porovnání s rokem 2019, kdy jich bylo řešeno jen 329, nárůst o 152 %) ukazuje, že dodržování nastavených pravidel jsme společně s MP Kopřivnice brali jako jednu z priorit pro naše občany.

parkovací automaty ve Štramberku
Parkovací automat se závorovým systémem u hřbitova ve Štramberku

Dále jsme v této oblasti slíbili dovybavit záchytná parkoviště parkovacími automaty, což se postupně dařilo a došlo k jejich osazení jak na parkovišti u hřbitova (tam společně i se závorovým systémem), u Sokolovny, u ZŠ, tak i u očního. Že to byl krok správným směrem potvrzuje i příjem cca 2 100 000 Kč z parkovného do obecního rozpočtu v roce 2021. Rovněž bylo díky závorovému systému u hřbitova umožněno krátkodobé parkování na 1 hodinu zdarma.

parkoviště u sokolovny ve Štramberku
Nové parkoviště pro osobní auta u sokolovny ve Štramberku

Dalším splněným cílem je postupné navyšování parkovacích míst pro návštěvníky Štramberka a jejich zkulturnění. Došlo k vybudování bezplatné odstavné plochy při vjezdu do města ve směru od Rybí, bylo upraveno a zvětšeno bezplatné parkoviště u arboreta a dále došlo ke zřízení parkoviště pro osobní automobily před Sokolovnou. Dostatečná kapacita parkování návštěvníků i místních obyvatel je, a nadále nepochybně bude, prioritou všech stran ve vedení města, protože zájem turistů o naše krásné město neustále vzrůstá a v některých dnech již opravdu nápor turistů převyšuje naše možnosti. Proto byla v této oblasti navázána spolupráce se společností LB Cemix, s.r.o. s možností parkování autobusů a osobních aut na jejich pozemcích. Přesto je nutné na závěr k této oblasti dodat, že parkovací systém pro občany města tak jak je nastaven, bude plně funkční pouze za podmínky, že jej budeme všichni dodržovat a akceptovat. A to je již v rukou každého z nás.

Splněné body volebního programu

Další oblastí, ke které chceme poskytnout informace, je podpora cestovního ruchu. Město Štramberk se každoročně úspěšně uchází o dotaci z Moravskoslezského kraje na podporu městských informačních center. Z této dotace jsou pak financovány např. aktualizace a dotisk letáků nebo nové informační cedule ve městě.

Aktuální podoba letáků
Aktuální podoba letáků

Dále se koaličním zastupitelům podařilo zbudovat naváděcí ukazatele k parkovacím místům a v neposlední řadě upravit a zpřehlednit internetové stránky města, Trúby a informačního centra. Veřejné WC na náměstí bude otevřeno v nově budovaném komunitním centru ve Staré škole v průběhu letošního roku. Rovněž je v této oblasti třeba zmínit získání mnohých titulů – např. Historické město roku 2019, 1. místo v soutěži Ceny cestovního ruchu MS kraje 2021 a další. Zde je rovněž nutno poděkovat všem, kdo se o podporu cestovního ruchu zasloužili – pracovníci MěÚ Štramberk, místní podnikatelé, členové komisí při Radě města Štramberk i samotní občané, kteří vytvářejí příznivé prostředí a snaží se, aby naše město Štramberk mělo turistům co nabídnout.

Petr Buzek, Dominik David, Jaroslav Dostál a Vojtěch Monsport

© 2010–2024 KDU-ČSL ve Štramberku | Created by webdesign4u.cz