Co se za čtyři roky podařilo - KDU-ČSL ve Štramberku
Děkujeme za vaši podporu!

Co se za čtyři roky podařilo v oblasti správy majetku a modernizace ZŠ a MŠ


Vážení občané našeho krásného města,

také v začínajícím prázdninovém čase přijměte malé ohlédnutí za tím, co se nám z našeho programu KDU-ČSL společně s ODS a SNK pro občany Štramberka podařilo splnit v oblastech správy městského majetku a modernizace mateřské a základní školy ve Štramberku.

Splněné body volebního programu

Po dlouhých letech úvah bylo rozhodnuto o způsobu využití objektu Staré školy. Byl zpracován projekt a s pomocí prostředků z programu IROP - MAS Lašsko a Státního fondu životního prostředí ČR - Národního programu obnovy se zahájila rekonstrukce, která by měla být dokončena 30. září tohoto roku. V prostorách opravené Staré školy vzniká komunitní centrum, zůstane městská knihovna, přestěhuje se zde pobočka Základní umělecké školy z budovy na Bařinách a vytvoří se další zázemí pro občany i spolkovou činnost.

Dalším významným projektem realizovaným v tomto volebním období je první fáze rekonstrukce hřbitova, ze kterého se po dokončení opravy stalo důstojné místo posledního odpočinku.


Opravený hřbitov ve Štramberku.

Zatímco s realizací výše uvedených oprav můžeme být spokojeni, s následujícím bodem se nám pohnout nepodařilo. Majetkoprávní vztahy Domu služeb na Palárně se nevyřešily. Komise rozvoje investic a dopravy alespoň zadala studii na možné využití této budovy v budoucnu.

U objektu technických služeb se podařilo opravit sociální zařízení a šatny. Dále byla v budově vyměněna také elektroinstalace. Víme, že i další budovy v majetku města by si zasloužily větší finanční pozornost, ale při koaličních jednáních jsme usoudili, že kvalitně dokončíme probíhající opravy a jiné budovy vyřešíme později. K nim patří také budova restaurace na Libotíně. Věříme, že většinu občanů potěšila úspěšně dokončená obnova našeho letního koupaliště, které je nyní již v plném provozu.

Splněné body volebního programu

Druhou oblastí, které bychom se v tomto článku chtěli věnovat, je Modernizace mateřské a základní školy. V programu jsme měli vybudovat veřejné multifunkční hřiště za budovou ZŠ, což se zdařilo a vzniklo menší moderní sportoviště pro atletiku s přiléhajícím odpočinkovým prostorem. O jeho kvalitách se mohli přesvědčit návštěvníci škvařenice, která proběhla v Národním sadu a v prostoru za školou se odehrály aktivity pro děti. Areál sice není veřejně přístupný, ale místní sportovci si mohou zdarma vše vynahradit před školou na vybudovaném hřišti s moderním povrchem.

Co se týká budovy základní školy, podařilo se rekonstruovat několik odborných učeben, například modernizovat učebnu přírodopisu pro praktickou výuku s využitím dotací IROP - MAS Lašsko.

Hriště u Základní školy po rekonstrukci.
Hriště u Základní školy po rekonstrukci.

Rekonstrukce MŠ Zauličí probíhá postupně. Nyní bylo vyměněno vytápění. Rozšíření kapacity jsme přehodnotili a není na pořadu dne, neboť se počítá s využitím objektu nynější ZUŠ na Bařinách pro potřeby mateřské školy. Rádi bychom podpořili opravu této zanedbané bařinské budovy v následujícím období, protože letos již v rozpočtu města prostor není. Podobně je na tom i oprava střechy, krovu a říms budovy ZŠ, na kterou se bohužel v letošním roce nepodařilo získat dotaci. Také musíme přiznat, že se nám nepodařilo prosadit obnovení vlastního stravování v MŠ Zauličí, protože na tuto problematiku vznikaly různé názory.

Milí občané, co napsat závěrem? Nijak vám neskrýváme, že některé body se nám uskutečnit nepodařilo, přesto si myslíme, že v tomto volebním období se započalo a dokončilo mnoho užitečného. Za KDU-ČSL vám můžeme slíbit, že se budeme i v příštím období snažit pracovat k vaší větší spokojenosti.

Petr Buzek, Dominik David, Jaroslav Dostál a Vojtěch Monsport

© 2010–2024 KDU-ČSL ve Štramberku | Created by webdesign4u.cz